Klachten

Klachtafhandeling

Bent u niet tevreden?

Rosemary’s Lingerie doet er alles aan om al haar klanten tevreden de deur uit te laten gaan. Wij staan garant voor hoogwaardige producten en goede service. Wij leveren alle producten onder volledige fabrieksgarantie. De door mijn leveranciers bepaalde garantieperiodes en voorwaarden worden zonder discussie door Rosemary’s Lingerie nageleefd. In veel gevallen mogen wij daar zelf besluiten over nemen., bij twijfel zal het beroep op garantie worden voorgelegd aan de betreffende leverancier.

Helaas kan het toch zo zijn dat wij een ontevredenheid van u vernemen over een hulpmiddel, dienst of product. Rosemary’s Lingerie zal er dan alles aan doen om uw klacht op correcte en zorgvuldige wijze in behandeling te nemen, u op de hoogte te houden van de voortgang hiervan en uiteindelijk de klacht naar alle tevredenheid voor u op te lossen.

Hiervoor hanteert Rosemary’s Lingerie een door de SEMH opgesteld klachtenprotocol, waarover ik u graag meer wil uitleggen.

Wij zijn verplicht om binnen 5 dagen op uw klacht te reageren en u op de hoogte te houden over de voortgang en de termijn waarop de klacht wordt afgehandeld. Wij zullen de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen en u vragen om een klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. Wij zullen de mogelijke oorzaak analyseren en de daarbij behorende maatregelen nemen, het kan voorkomen dat wij een onafhankelijke bemiddelaar aanwijzen die de klacht in behandeling neemt. Zo nodig nemen wij de juiste corrigerende en preventieve maatregelen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Indien wij samen met u niet tot overeenstemming kan komen, heeft u de mogelijkheid de klacht schriftelijk aan te melden bij Erisietsmisgegaan.nl (Postbus 3045, 3761 CA Soest), info@erisietsmisgegaan.nl. Rosemary’s Lingerie is aangesloten bij deze klachtencommissie, deze commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren.

Elk jaar controleert de SEMH aan de hand van een toetsing of de erkende leveranciers aan deze kwaliteitseisen voldoen. Het betreft onder meer eisen op het gebied van bereikbaarheid, uitbesteding van werkzaamheden, voorlichting, opleidingseisen van paskamerpersoneel, bejegening, kwaliteitssystemen, voorraadbeheer, inrichting van de locatie, opbouw klantendossiers, selectie van het hulpmiddel, calculatie en planning, passen en afleveren, nazorg, meting kwaliteit, etc.

Rosemary’s Lingerie dient als leverancier van borstprotheses te voldoen aan de eisen van deze erkenninsregeling.

Meer informatie over de SEMH kunt u vinden op www.semh.info